“ ที่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านพักอาศัย ” แต่เป็นดั่งอาณาจักรวิมานแห่งความสุขของคุณและครอบครัว.
นี่คืออาณาจักรแห่งความสุขใจกลางเมือง ที่คุณจะได้สัมผัสถึงการรังสรรค์ออกแบบที่ให้ทั้งความรู้สึกหรูหรา สง่างาม ทรงเกียรติ ทรงคุณค่า ประณีต ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสะดวกสบายตามวิถีชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนผ่อนคลายกับ สปา เซาน่า และสวนสวย ที่คุณและครอบครัว จะมีความสุขได้ทุกวัน
โทร:   คุณพงษ์สวัสดิ์ 081-826-6621

อีเมล์:  pongsawat2000@hotmail.com

ที่ตั้ง:   441 ถนนรัชดาภิเษก 48 แขวงลาดยาว
           เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900